KUD Janko Živko Poljčane
 
 

Zgodovina godbe

KUD Janko Živko Poljčane je zelo aktivno društvo in vsa leta deluje zelo uspešno. Združuje več sekcij, med bolj aktivne pa vsekakor sodi godba. Godba spada po starosti članov med mlade zasedbe, saj se je članstvo v zadnjih nekaj letih zelo pomladilo in spremenilo. Godbo uspešno vodi mag. Matjaž Lorenci, saj se je repertoar pod njegovim vodstvom zelo razširil. Igramo tako za to zasedbo značilne koračnice, kakor tudi priredbe drugih zvrsti. Tudi sami člani so zelo perspektivni, saj znotraj godbe deluje tudi kvintet »Kvinta«, ki igra narodno zabavno glasbo in pa jazz sekcija (klavir, bas, bobni), ki ob koncertnih priložnostih zaigra kakšno lažjo standardno jazz priredbo. Prav tako smo dodali flavte in saksofone, katerih pred leti še nismo imeli v sestavi.